40. Lisbeth Claesson   Bildkonstnär

Jag är bildkonstnär. Jag hade en period, några år,  när jag målade i olja. Före det arbetade jag med bildvävar och akvarell. Nu målar jag akvarell, ofta med inslag av äldre målningar som ett slags collage. Jag gick ut Konstindustriskolan i Göteborg, textil linje, 1970. Sedan dess har jag hållit på. Jag fick tre barn i snabb följd, då tecknade jag mest. Jag har inte visat bildvävar på tidigare konstvandringar men det ska jag göra i år.  Plus målningar.

Tallvägen 6, 464 40 Åsensbruk.

Från söder sväng till höger vid Antik Kuriosa i Åsensbruk in på Gamla Vägen. Strax efter fotbollsplanen sväng höger in på Tallvägen.

070-511 75 30
lisbeth.claesson@gmail.com,
www.lcu.se/galleri

Se karta på eniro