Här kommer lottvinsterna att publiceras i god tid före Konstvandringen.
3000 lotter till ett vinstvärde av 30 000 kronor.