Ansökan medlemskap

Konstvandring i Dalsland är en förening vars huvudsyfte är att årligen anordna en konstvandring under Kristi himmelsfärdshelgen och en samlingsutställning i samband med vandringen. Samlingsutställningen alternerar mellan Åmåls konsthall och Dalslands Museum, vartannat år. Föreningen har sitt säte i Dalsland och alla medlemmar har anknytning till landskapet antingen som helårsboende eller som sommarboende.

Är du konstnär/konsthantverkare är du välkommen att ansöka om medlemsskap. Ansökan om medlemsskap skickas i digital form till [email protected] senast den 15 september 2019.

Ansökan skall innehålla komplett ifylld ansökningsblankett samt fem bilder av representativa verk. Kom ihåg att skicka med uppgifter om verkens teknik och storlek. Bilderna skall vara av så god kvalité att de gör originalverket rättvisa och ej mindre än 1000 pixlar på bildens kortaste sida.

Hämta ansökningsblankett pdf-format.

Har du frågor, kontakta Rolf Gustafsson, 0709-72 69 51, [email protected]fuel.se