PREPARATION (Alt II) Digital Painting, 60 x 40 cm

Tornet (Alt II) Digital Painting, 60 x 33 cm

30. Björn Carlén Målare, grafiker

KARAKTÄRISTIK
Balans, rytm, ordning, helhet, absolut klarhet men ändå mångtydighet. Symboliska bilder. Under senare år även figurativa former.

UTBILDNING
Konstfackskolan i Stockholm 1953-1959

UTSTÄLLNINGAR
Deltagit i totalt ca 400, därav 7 på Liljevalchs Vårsalong

ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET
KRO, Grafiska Sällskapet, Grafik i Väst, Dalslands Konstnärsförbund

Nolbygatan 5, 662 33 Åmål

Från torget: Följ Kungsgatan norrut över järnvägen. Därefter Drottningg västerut.
Nolbygatan är tredje gatan på höger sida. Galleri Carlén och verkstad i andra huset
på vänster hand. 500 m från torget.

Se karta på Eniro

Se folderkarta

070 835 08 31
bjorn.carlen@gmail.com
www.bjorn-carlen.se