21. Elisabeth Wennberg Måleri/Collage  INTE ÖPPET SOMMAREN 2020

Jag har som konstnär i teknikerna olja, collage och teckning också varit verksam som fri filmare  i Sydamerika., Sibirien och Västafrika. Spår av dessa kulturer dröjer sig kvar i mina bilder liksom spår av den natur som jaq nu lever i runt Linhedens Ladugård: djuren, skogen intill och Dalslands vackraste, vidsträckta utsikt.

Linhedens Ladugård, Edsleskog
Lindheden 122, 662 91 Åmål

1: Från väg 164, skylt vid Edsleskog, Linheden 3 km.
2: Från Fengersfors mot Bengtsfors, skylt Linheden 2 km.

070-285 17 12
[email protected]
www.dkf.se
www.svenskakonstnarer.se

Se karta eniro

Se folderkarta