23. Britt-Marie Jern Skulptör
Björkheden 610, Mörterud, 662 91 Åmål.
Kör väg 164 från Åmål mot Bengsfors, efter ca 10 km
sväng höger mot Hognerud. Kör endast 20 m vik
därefter upp på skogsvägen på höger sida,
följ sedan skyltning.
070-543 23 14, [email protected],
www. brittmariejern.se