25. Elisabeth Andersson Lindberg Klassisk målare
Mo Stom 901, 662 92 Åmål
Röd före detta skola vid Mo kyrka utmed länsväg
2257 mellan Åmål och Svaneholm. Från väg 164 vid
Forsbacka, länsväg 2256 mot Mo.
076-8213280, [email protected],
www.elisabethakademien.se