24 blåvita prismor på grönt fält, digital Painting, 44 x 60 cm (höjd x bredd).

26. Björn Carlén Målare, grafiker
Nolbygatan 5, 662 33 Åmål

KARAKTÄRISTIK
Balans, rytm, ordning, helhet, absolut klarhet men ändå mångtydighet. Symboliska bilder. Under senare år även figurativa former.
UTBILDNING
Konstfackskolan i Stockholm 1953-1959
UTSTÄLLNINGAR
Deltagit i totalt ca 400, därav 7 på Liljevalchs Vårsalong
ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET
KRO, Grafiska Sällskapet, Grafik i Väst, Dalslands Konstnärsförbund
Från torget: Följ Kungsgatan norrut över järnvägen. Därefter Drottningg västerut.
Nolbygatan är tredje gatan på höger sida. Galleri Carlén och verkstad i andra huset
på vänster hand. 500 m från torget.

070 835 08 31
[email protected]
www.bjorn-carlen.se

Se karta på Eniro

Se folderkarta

 

Sommaren 2018, digital Painting, 79 x 60 cm (höjd x bredd).

 

Iris, digital painting, 60 x 90 cm (höjd x bredd).