32. Bibi Lovell Målare, textilkonstnär
Äskekärr 201, 66297 Ånimskog
Ta av från 45:an mittemot Vassvikens rastplats 7 km
norr om Köpmannebro eller 7 km söder om Ånimskog.
Grusväg rakt fram ca 200 m.
0706 200208 [email protected]