”Ostabilt väder över Mörttjärn”, olja på duk, 60×35 cm

 

38. Patrick Allier Bildkonstnär

Som landskapsmålare hittar Patrick Allier ofta sina motiv bland träden i Kroppefjälls skogar.
Varmt välkomna att besöka honom i hans ateljé på den pittoreska ‘Sandlycke Gård’ i Dals
Rostock.
Brunnsvägen 122, 464 50 Dals Rostock
Från väg 166 mellan Mellerud och Bäckefors kör av mot Dals Rostock. Fortsätt genom byn i 1km. Sandlycke gård ligger på vänstersidan av Brunnsvägen, se vägskylt.
0709-32 13 81,
[email protected],
patrickallier.blogspot.se

Se karta på Eniro

se folderkarta

”Tidig höst på Brattås”, olja på duk, 60×60 cm

 

 

”Vårsnö på Bringsro”, olja på duk, 60×60 cm