12. Christian Aarsrud   Konstnär

Om mig själv: jag försöker förena ljus och form. Det är svårt. Därför blir det gärna antingen det ena eller det andra.

Södra Böle, Håbol, 668 91 Ed
Väg 164, Bengtsfors mot Ed, ca 7 km före Ed, sväng
höger vid Håbol 7. Kör ca 4 km. Direkt efter sjö, sväng höger. Följ skyltar.

0521-350 04
[email protected]

Se folderkarta