8. Lina Berglund Konstnär

Rud 5, 666 92 Bengtsfors
Från väg 164, kör ca.1,5 km mot Hugnerud/Svaneholm. Tag vänster vid rött trähus, och vänster igen.
072-9131623, linab80@yahoo.se,
www.linaberglund.com

Se karta på Eniro

Se folderkarta