36. Annette Adler Konstnär

Tallmovägen 6, 668 32  Ed

Från väg 164/166 – vid campingen, kör mot Äng, följ S Moränvägen c:a 1km, sväng höger in på Engmovägen, fortsätt rakt fram till fjärde korsningen. Sväng höger Tallmovägen.

Se karta på Eniro

Se folderkarta

0704-760992, [email protected],
http://M.facebook.com/AnnetteAdlerArt