Vinster i Konstvandringslotteriet

Lotteriet omfattar 3000 lotter, lottpris 20 kr. Vinsterna kan ses på
samlingsutställningen i Åmåls Konsthall.
Dragning sker 3 september. Vinnarna underrättas personligen.