Här nedan presenteras årets lotterivinster.
3000 lotter till ett vinstvärde av 30 000 kronor.

Cordula Bielenstein-Morich

Lennart Calås

Lars Eric Fjellman 

Per Blomberg

Gunilla Kjellstedt

Kerstin Ljungqvist

Elisabeth Wennberg