Dragningen av vinnarna i årets lotteri är klar.
Vinnarna underrättas.

Här nedan presenteras årets lotterivinster.
3000 lotter till ett vinstvärde av 30 000 kronor.

Lotteri affisch 2018 i pdf-format

Cordula Bielenstein-Morich

Lennart Calås

Lars Eric Fjellman 

Per Blomberg

Gunilla Kjellstedt

Kerstin Ljungqvist

Elisabeth Wennberg