Ateljéer, verkstäder samt Dalslands konstmuseum öppna kl. 11 – 18.00

Välkommen till konstvandring i Dalsland 21 – 24 maj 2020

Tjugo år i konstens tjänst!

År 2000 nappade några dalsländska konstnärer och konsthantverkare på idén att göra en konstvandring i landskapet.
Då var det inte självklart att öppna dörren till sin ateljé eller verkstad för främmande människor, att lätta på förlåten kring sin privata kreativa arbetsplats.

Ett tjugotal vågade ändå pröva denna form av direktkontakt med en konstintresserad publik. Dessa första deltagare blev pionjärer för något som skulle komma att växa sig stort.

Vandringen har blivit ett av de allra viktigaste kulturevenemangen i Dalsland med besökare
även långväga ifrån.

I år firar Konstvandring i Dalsland tjugoårsjubileum med 42 deltagare. Vi har hållit fast vid samma helg alla år, Kristi himmelfärd. Då är Dalsland som vackrast med slingrande vägar mellan sjöblänk och knoppande buskar och träd.
Under konstvandringens fyra dagar sker flera tusen besök i ateljéer och verkstäder.

Nu har konstvandringen verkat i konstens tjänst i tjugo år så det har hunnit bli många, många kreativa möten mellan konstnärer och publik. Och det ska bli många, många fler.

Välkommen!

FÖLJ SKYLTARNA OCH MÖT 42 KONSTNÄRER/KONSTHANTVERKARE I DERAS ATELJÉER OCH VERKSTÄDER

I samarbete med

KONSTVANDRING I DALSLAND, copyright 2020 respektive deltagare