Ateljéer, verkstäder samt Dalslands konstmuseum öppna kl. 11 – 18.00

20 – 25 januari 2020 uppdateras denna hemsida. Välkomna tillbaka 26 januari. 

Välkommen till konstvandring
i Dalsland 21 – 24 maj 2020

Tjugo år i konstens tjänst!

År 2000 nappade några dalsländska konstnärer och
konsthantverkare på idén att göra en konstvandring
i landskapet.
Då var det inte självklart att öppna dörren till sin
ateljé eller verkstad för främmande människor, att
lätta på förlåten kring sin privata kreativa arbetsplats.
Ett tjugotal vågade ändå pröva denna form av direktkontakt
med en konstintresserad publik. Dessa första
deltagare blev pionjärer för något som skulle komma
att växa sig stort. Vandringen har blivit ett av de allra
viktigaste kulturevenemangen i Dalsland med besökare
även långväga ifrån.
I år firar Konstvandring i Dalsland tjugoårsjubileum
med 42 deltagare. Vi har hållit fast vid samma helg
alla år, Kristi himmelfärd. Då är Dalsland som vackrast
med slingrande vägar mellan sjöblänk och knoppande
buskar och träd.
Under konstvandringens fyra dagar sker flera tusen
besök i ateljéer och verkstäder. Nu har konstvandringen
verkat i konstens tjänst i tjugo år så det har
hunnit bli många, många kreativa möten mellan
konstnärer och publik. Och det ska bli många,
många fler.
Välkommen!

FÖLJ SKYLTARNA OCH MÖT 42 KONSTNÄRER/KONSTHANTVERKARE I DERAS ATELJÉER OCH VERKSTÄDER

I samarbete med

KONSTVANDRING I DALSLAND, copyright 2020 respektive deltagare