Följ oss på:  Facebook    Instagram

En tur till konsten 18 – 21 maj 2023

Då har vi sopat.
Då har vi lagt undan penslarna och stoppat drejskivorna.
Då kan ni komma.

18 – 21 maj mellan klockan 11 och 18 öppnar vi, 44 dalsländska
konstnärer och konsthantverkare, för besök i ateljéer och
verkstäder.

Den som vill se ett smakprov av alla deltagare kan besöka Dalslands
konstmuseum i Upperud. Där visas en samlingsutställning
med verk av allesammans. Den är öppen samma tider som
konstvandringen och har fri entré. Precis som vi.

Det sägs att den som gör en resa har något att berätta. Det besannas
av den som gör en tur till konsten och konsthantverket
i Dalsland i maj. Den dalsländska naturen rymmer tusen sjöar
och maj är tiden för blommande stränder och vägkanter, för
utsikter över grönskande skogar och näckrosdammar.
Landskapet är litet men den konstnärliga verksamheten är
omfattande. Och spridd. I konstvandringen deltar utövare i hela
Dalsland, var och en med sina egna tekniker och uttryck. Det
är tätt mellan intrycken och många tillfällen till samtal med
konstnärerna själva och, varför inte, med nya och gamla bekanta
som också är på tur.

Den som vill äta, fika eller sova över kan kika i foldern under
rubriken Äta & Bo. Den som vill veta vilka vi samarbetar med
kan titta på sponsorernas logotyper. Och den som vill veta vad
som väntar i ateljéer och verkstäder kan läsa om alla deltagare
på följande sidor.

FÖLJ SKYLTARNA OCH MÖT  KONSTNÄRER/KONSTHANTVERKARE I DERAS ATELJÉER OCH VERKSTÄDER

I samarbete med

KONSTVANDRING I DALSLAND 2023