Födelse (Alt II), Digital painting, 40 x 36 cm (HxB)

 

25, Björn Carlén  Målare och grafiker
Nolbygatan 5, 662 33 Åmål.
Från torget: Följ Kungsgatan norrut över järnvägen.
Därefter Drottningg västerut. Nolbygatan är tredje
gatan på höger sida. Galleri Carlén och verkstad i
andra huset på vänster hand. 500 m från torget.
070-835 08 31, [email protected],
www.bjorn-carlen.se.
Se folderkarta

 

Upphettad grön (alt II), Digital painting, 40 x 36 cm (HxB)

 

 

Björn Carlén Konstnär
Utbildad på Konstfackskolan i Stockholm 1953-59.
Arbetat med måleri och grafik i ca 70 år.
Finns representerad med 365 verk fördelade mellan Statens
konstråd, museer, landsting, regioner, kyrkor och kommuner.
Har haft 140 separatutställningar och 280 grupp- och samlingsutställningar
varav 7 st på Liljevalchs Vårsalong och 4
st på SMTG i Krakow, Polen.

 

 

Under meditation (Alt III), Digital painting, 40 x 27 cm (HxB)