1. Lennart Calås
Skulptör Formgivare

 

2. Lars-Göran Abrahamsson
Bildkonstnär

 

3. Tamar Henriksson Shackter
Bildkonstnär

4. Svein Stenman Haga
Konsthantverkare

 


5. Øyvind Sæbø    
Fotograf

6. Ulla Sæbø
Konstnär

 


7. Jill Houghton Slyte
Keramiker

 

8. Anette Adler   
Konstnär

 

9. Märit Gustafsson
Konstnär

10. Kerstin Ljungqvist
Konstnär

 

11. Lena Bergsman
Konstnär

12. Per Blomberg
Konstnär

 

13. Harriet Gullin
Keramiker/konstnär

14. Wieslawa Foster Johansson
Konstnär

 

15. Susanne Schubert Lindström
Konstnär

 

16. Tanja Mueller
Fotograf, tecknare

 

17. Annica Hedborg
Textildesigner

 

18. Pia Bruto
Konstnär

 

19. Jim Berggren
Bildkonstnär

 

20. Rolf Gustafsson
Bildkonstnär

 

21. Maria Rygaard Eriksson
Bildkonstnär

 

22. Lars-Erik Ohlsson
Måleri, teckning, foto

 

23. Gunilla Kjellstedt
Konstnär

 

24. Björn Carlén
Konstnär

 

25. Gunilla Ekemark
Konstnär

26. Niparak Lindström
Konstnär

27. Mia Ekholm
Konstnär

28. Britt-Marie Jern
Konstnär

 


29. Elisabeth Wennberg

Bildkonstnär

 


30. Karin Andreasson

Bildkonstnär

 

31. Åsa Carlsson
Jag har tyvärr fått ställa in mitt deltagande i
årets konstvandring.
Några verk presenteras dock
på samlingsutställningen i Åmåls konsthall.

 

32. Habib Alraai
Bildkonstnär

33. Marita Arvidsson
Konstnär

34. Anders Dahlqvist
Konstnär
OBS INSTÄLLD!

 

35. Amelita Aarsrud
Keramiker

36. Beata Alfredsson Grahn
Silversmed/konstnär

37. Hjördis Clemens
Konstnär

38. Berit Lindskog
Silversmed

39. Karin Pallarp Nilsson
Konstnär

40. Annelie Kjellberg
Smyckessmed

41. Miklos Fözö
Skulptör, smed

42. Christin Andersson 
Keramiker

43. Lise Wichmann Hansen
Keramiker

44. Rebecka Andersson
Konstnär