1. Nora Abelson Sahlén
Målare

 

2. Lennart Calås
Skulptör Formgivare

 

3. Lars Eric Fjellman
Fotograf

OBS! Deltar inte i årets konstvandring
på grund av hälsoskäl.

4. Lars-Göran Abrahamsson
Bildkonstnär

 

5. Tamar Henriksson Shackter
Bildkonstnär

6. Ulla Sæbø
Konstnär

 

7. Øyvind Sæbø    
Fotograf

 

8. Jill Houghton Slyte
Keramiker

 

9. Märit Gustafsson
Konstnär

10. Anette Adler
Konstnär

 

11. Anna-Karin Welin
Konstnär

12. Annika Saglien
Konstnär

 

13. Harriet Gullin
Keramiker/konstnär

14. Per Blomberg
Konstnär

 

15. Kerstin Ljungqvist
Konstnär

 

16. Lena Bergsman
Keramiker/konstnär

 

17. Susanne Schubert
Konstnär

 

18. Tanja Mueller
Fotograf, Konstnär

 

19. Bibi Lovell
Konstnär

 

20. Annika Hedborg
Textildesigner

 

21. Karna Olsson
Målare, Textilkonstnär

 

22. Weronika Hagerling
Konstnär

 

23. Lars-Erik Ohlsson
Måleri, teckning, foto

 

24. Gunilla Kjellstedt
Konstnär

 

25. Björn Carlén
Konstnär

26. Niparak Lindström
Konstnär

27. Mia Ekholm
Konstnär

28. Alva Ekholm
Konstnär

 

29.Jim Berggren
Bildkonstnär

 


30. Rolf Gustafsson
Bildkonstnär

 

31.Elisabeth Wennberg
Bildkonstnär

32. Åsa Carlsson
Grafisk formgivare, konstnär

 

33. Karin Andreasson
Konstnär

34. Ewa Adamsdotter Pettersson
Konstnär

 

35. Habib Alraii
Konstnär

36. Beata Alfredsson Grahn
Silversmed/konstnär

37. Amelita Aarsrud
Keramiker

38. Berit Lindskog
Silversmed

39. Eemu Kaikkonen
Konstnär, Smed

40. Annelie Kjellberg
Smyckessmed

41. Miklos Fözö
Skulptör, smed

42. Christin Andersson 
Keramiker

43. Lise Wichmann Hansen
Keramiker

44. Rebecka Andersson
Konstnär