28. Britt-Marie Jern Konstnär
Björkheden 610, Mörterud, 662 91 Åmål.
Kör väg 164 från Åmål mot Bengsfors, efter ca 10 km
sväng höger mot Hugnerud. Kör endast 20 m vik
därefter upp på skogsvägen på höger sida, följ
därefter skyltning.
0705 – 43 23 14, [email protected]
www.brittmariejern.se.