17. Annica Hedborg Textildesigner

Gyltungebyn 401, 662 97 Ånimskog.
Från E45 om du kommer från norr, sväng mot Bolet
och Dalslands Gästgiveri. Från söder i Ånimskogs
samhälle mot kyrkan, sedan höger och mot Dalslands
Gästgiveri. 070-2511476, [email protected].
Se folderkarta