Kontakt:
Rolf Gustafsson 0709 – 72 69 51
[email protected]

 

[email protected]

Föreningsuppgifter
Namn: Konstvandring i Dalsland
Adress: Konstvandring i Dalsland, c/o Helle Rasmussen Theliander Årbol 300, 464 63 Brålanda
Organisationsnummer: 854601-0623
Plusgironummer: 45 65 74-3