Kontakt:
Susanne Schubert-Lindström
070-9458715


Föreningsuppgifter:
Namn: Konstvandring i Dalsland
Adress: Konstvandring i Dalsland, c/o
Susanne Schubert-Lindström Dalsjövägen 33, 46471 Köpmannebro

Organisationsnummer: 854601-0623
Borttaget: Plusgironummer: 45 65 74-3