Kontakt:
Rolf Gustafsson 0709 – 72 69 51
[email protected]

Maria Rygaard Eriksson 0768 – 47 12 00
[email protected]

[email protected]

Föreningsuppgifter
Namn: Konstvandring i Dalsland
Adress: Konstvandring i Dalsland, c/o Vivi-Anne Gidebratt   Enetsvägen 13, 660 10 Dals Långed
Organisationsnummer: 854601-0623
Plusgironummer: 45 65 74-3