22. Rolf Gustafsson
Målare, grafiker  ÖPPET SOMMAREN 2020, KONTAKTA KONSTNÄR

Persbyhammar, Persbyn 1001, 662 91 Åmål
Kör väg 164 från Åmål mot Bengtsfors, efter ca 10 km sväng höger mot Hugnerud.
Kör endast 20 m vik därefter upp på skogsvägen på höger sida, följ därefter skyltning.

070-972 69 51
[email protected],
www.rolfgustafsson.com

Se karta på eniro

Se folderkarta