Vinter. digital utskrift, bildyta 30 x 35 cm

 

30. Rolf Gustafsson Bildkonstnär
Persbyhammar, Persbyn 1001, 662 91 Åmål.
Kör väg 164 från Åmål mot Bengsfors, efter ca 10 km
sväng höger mot Hognerud. Kör endast 20 m vik
därefter upp på skogsvägen på höger sida, följ
därefter skyltning.
070-972 69 51, [email protected]
www.rolfgustafsson.com.www.rolfgustafsson.com

Se karta på eniro

Se folderkarta