18. Rolf Gustafsson
Bildkonstnär

Persbyhammar, Persbyn 1001, 662 91 Åmål
Kör väg 164 från Åmål mot Bengtsfors, efter ca 10 km sväng höger mot Hugnerud.
Kör endast 20 m vik därefter upp på skogsvägen på höger sida, följ därefter skyltning.

070-972 69 51
rolf.g@artfuel.se,
www.rolfgustafsson.com

Se karta på eniro

Se folderkarta