Ansökan om medlemskap i föreningen KONSTVANDRING I DALSLAND

Konstvandring i Dalsland är en förening vars huvudsyfte är att årligen anordna en konstvandring under Kristi himmelsfärds-helgen, där medlemmar öppnar sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Är du aktivt utövande konstnär/konsthantverkare och är folkbokförd i, eller har djup anknytning till landskapet, är du välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen.

Ansökan skickas i digital form, i ett (1) samlat PDF-dokument – max. 3 MB till [email protected] senast den 30 september 2024.
Spara PDF-filen under namn: “ansokan_KviD_förnamn_efternamn.pdf”

Ansökan ska innehålla:

  • Namn, adress, telefon och e-postadress
  • Ateljéns / Utställningsytans adress, där du tänkt visa din konst/hantverk, om det är annan än ovan nämnt.
  • Eventuell hemsida, Facebook, Instagram, mm.
  • Beskriv kortfattat på vilket sätt du är aktivt utövande konstnär
  • CV – Information om utbildning, utställningar (senaste 5 år), uppdrag, stipendier, medlemskap i annan konstnärlig intresseförening etc.
  • 5 till 8 fotografier i god kvalité av representativa verk (sammanhängande kollektion) som ger rättvisa åt originalverket, inte äldre än 5 år. Till varje bild ska anges verkets titel, teknik och storlek.

Med din ansökan medger du samtycke till att vi spara dina kontaktuppgifter i föreningens medlemsregister vid antagandet, samt att vi kontaktar dig via e-post.

Av samtliga medlemmar förväntas aktiv insats i någon av föreningens arbetsgrupper.

Invalgruppens beslut meddelas senast 11 oktober.

Invalgruppens beslut går ej att överklaga!

Endast komplett ansökan behandlas!

Välkomna med din ansökan till
[email protected]