Stor skärbräda med knivblock Teknik : Ändträ Storlek : 35x50cm

 

 

4. Svein Stenman Haga Konsthantverkare
Bligan 5 – Steneby -Bligan
Från väg 172 tar man av till Ed/Strömstad – väg 164.
Efter ca 4 km (före Norebyn) står det skylt ”Hjärtebo
Gård” Sväng höger och följ skyltning ca 1 km. Från
Ed – väg 164 – kör förbi Norebyn ca. 400m tills Hjärtebo
Gård-skylten. Ta vänster och följ skyltning ca 1 km. Sista
gården före vändplan.

 

Skärbräda i Alm Teknik : Ändträ Storlek : 27×35 cm