Jill Houghton Slyte Ingen titel Drejade Rökbrända 8×7

7. Jill Houghton Slyte Keramiker

Jag drejar och handbygger i olika sorters lergodsleror och använder mig av alternativa bränningsmetoder (tex raku och rökbränning) för att dekorera min keramik.

Eds-Näs Kullen 1, 668 92, Ed
073-263 29 28
slyteceramics@gmail.com
www.slyteceramics.com (kommer i februari)

Från Dals Ed ta väg 164 mot Bengtsfors. När du kommer till Vassända (efter ca 5 min) sväng in på grusvägen till höger (skyltat Uleviken). Efter ca 4 min (3km) är du framme. Det är ett rött hus med stor trädgård som ligger på vänster sida av vägen.

Jill Houghton Slyte Ingen titel Drejad 6×7 cm

 

Jill Houghton Slyte Ingen titel Ringlad Svartbränd 18×16