Drejade.Rökbrända.-9×9.5cm

 

8. Jill Houghton Slyte Keramiker
Eds-Näs Kullen 1, 668 92 Ed.
Från Ed ta väg 164 mot Bengtsfors. När du kommer
till Vassända (efter ca 5 min) sväng in på grusvägen
till höger (skyltat Uleviken). Efter ca 4 min (3km) är du
framme. Rött hus med stor trädgård som ligger för sig
själv på vänster sida av vägen. 0732632928,
[email protected], www.slyteceramics.com.
Se folderkarta

 

Jag drejar och handbygger i olika sorters lergodsleror och använder mig av alternativa bränningsmetoder (tex raku och rökbränning) för att dekorera min keramik.

 

 

 

Tummade former. Rökbrända. H ca 9.5 cm

 

 

Kavlade kakelplattor. Rökbränd. 24x24cm