Titel Sommardag Teknik Collage Storlek 75×57 cm

 

27. Mia Ekholm  Konstnär
Sköllerud 111, 662 91 Åmål.
Från Åmål: 1,5km från stora rondellen på väg 164
(bengtsforsvägen) höger infart mot Ö.Korsbyn.
Sväng höger efter soptunnorna och följ sedan vägen
rakt fram. Skylt visar ändhållplats mot huset.
076-2097563, [email protected].
Se folderkarta

 

 

Titel 3 minuter i 12 Teknik Blandcollage Textil Storlek 50×40 cm

 

 

Titel I blod & eld Teknik Akvarell Storlek 22×22 cm