Livet, Grafik Collage, 12×12

 

 

27. Mia Ekholm  Konstnär
Sköllerud 111, 662 91 Åmål.
Från Åmål: 1,5km från stora rondellen på väg 164
(bengtsforsvägen) höger infart mot Ö.Korsbyn.
Sväng höger efter soptunnorna och följ sedan vägen
rakt fram. Skylt visar ändhållplats mot huset.
076-2097563, [email protected].
Se folderkarta

 

 

Livet 2, Broderi, 20×19

 

 

 

 

Iris, akvarell, 24×32