37. Hjördis Clemens Konstnär
Enetsvägen 28, 666 95 Dals Långed.
Vid genomfartsleden, 250 m från Konsum,
riktning Åmål.
0531-411 51, 070 -306 69 78
[email protected]
www.hjordisclemens.se