40. Annelie Kjellberg  Smyckessmed
Kullevägen 16 Fengersfors
Kör till Fengersfors, Not Quite. Kör upp för
Fabriksvägen, höger in på Kullevägen. Kullevägen
16 ligger på höger sida i slutet på vägen.
079-3558129, [email protected]
instagram: @ak.art.jewellery
Se folderkarta