Karta för årets konstvandring, 2021. Röd numrering = deltagare, grön numrering = Äta&bo.  Ladda ner karta i pdf-format