Under våren kommer vi att presentera några naturtips under denna rubrik. Håll ögonen öppna!

Bräcke ängar
se karta på eniro

Välkommen till ett vårfagert Bräcke Ängar! Det här är ett gammalt kulturlandskap med slåtterängar och hagmarker som har restaurerats och varit naturreservat sedan 1975. Den gynnsamma berggrunden av kalklerskiffrar ger förutsättningar för en rik blomsterflora. Konstvandringen är tidig i år så än har inte de flesta orkideerna kommit i blomning men kanske finner du där någon tidig Sankte Pers nycklar. Du möts av en vitsippsmatta mitt emot parkeringen och fortsätter du upp för stigen och in i reservatet finner du att gullviva blommar rikligt, mandelblom och kattfot blommar längs stigen och den blåa violen finns här också. Men mest är Bräcke ängar ett ljuvligt strövområde med hassellundar, hamlade askar och vacker utsikt över Bräcketjärn. Markerade stigar med bänkar och bord finns för den som vill njuta även lekamlig spis.