Under våren kommer vi att presentera några naturtips under denna rubrik. Håll ögonen öppna!

Bräcke ängar
se karta på eniro

Välkommen till ett vårfagert Bräcke Ängar! Det här är ett gammalt kulturlandskap med slåtterängar och hagmarker som har restaurerats och varit naturreservat sedan 1975. Den gynnsamma berggrunden av kalklerskiffrar ger förutsättningar för en rik blomsterflora. Konstvandringen är tidig i år så än har inte de flesta orkideerna kommit i blomning men kanske finner du där någon tidig Sankte Pers nycklar. Du möts av en vitsippsmatta mitt emot parkeringen och fortsätter du upp för stigen och in i reservatet finner du att gullviva blommar rikligt, mandelblom och kattfot blommar längs stigen och den blåa violen finns här också. Men mest är Bräcke ängar ett ljuvligt strövområde med hassellundar, hamlade askar och vacker utsikt över Bräcketjärn. Markerade stigar med bänkar och bord finns för den som vill njuta även lekamlig spis.

________________________________

 

Stora och Lilla Bräcke naturreservat

Längs E 45an mellan Mellerud och Åmål, ett par kilometer norr om Ånimskog, finner man Stora och Lilla Bräcke naturreservat. På behändigt avstånd för en konstpaus i naturen.  Man tar av västerut vid skylten Lilla Bräcke loge och hittar strax parkeringsplatsen vid den jättelika eken. Där finns bänkar och bord att duka upp sitt kaffe på eller bara pusta ut lite i den vackra omgivningen. Vill man njuta lite mera vårnatur kan man ta en promenad på de röjda stigarna under grönskande hasselparasoller i de gamla orörda lövskogarna som är bakgrunden till reservatsbildningen. Informationstavlan ser man på höger sida strax före parkeringen och där börjar en av vandringslederna. Vid tiden för konstvandringen är blomsterprakten lite begränsad men naturen är vårfager och fågelsången som allra intensivast.  Vill man ta ett dopp så vandrar man förbi den gamla eken ett par hundra meter ner till den fina badplatsen vid Furusjön.

 

Stora och Lilla Bräcke naturreservat

 

 

Bergsslok

 

 

Sårläka

 

Skogstry

 

Stora och Lilla Bräcke naturreservat

 

 

 

Stora och Lilla Bräcke naturreservat

Mer om Stora och lilla Bräcke

Och så lite till

Se karta på Eniro

________________________

 

Naturreservatet Skansen i Ed

Från rastplatsen mitt emot järnvägsstationen i Ed, 50 meter över Stora Les yta, har man en imponerande utsikt över Dalslands största sprickdalssjö. Järnvägsstationen och hela Eds samhälle vilar på en enorm grusås som bildades vid senaste inlandsisens avsmältning för tiotusen år sedan.  I sluttningen mellan järnvägsstationen och Stora Le ligger Eds naturreservat, eller Skansen som det vanligen kallas efter lämningar av en befästning, anlagd under orostiderna i början av 1800-talet
Från rastplatsen går promenadvägar och stigar som inbjuder till strövtåg bland ekarna i Sveriges nordligaste ekskog. Under hasselparasollerna i sluttningen, som bitvis har en närmast parkliknande karaktär med flera ädellövträd, blommar på våren bl a blåsippa och vitsippa och senare flera intressanta örter som ormbär och trolldruva. I en bäckravin finns flera ormbunksväxter t ex strutbräken. Själva bäcken som avvattnade Lilla Le försvann för många tusen år sedan men ravinen finns kvar.
Stationshuset.
JJJ
Skansen

 

Pärlemor fjäril

 

Hasselnötter

 

Gamla järnvägsvallen