12. Habib Alraii  Konstnär

Oredan om vi vill ha den, fungerar som ett system. Den verkar vid första anblicken som en negation av systemet, men den följer logiken i en speciell relation till måleriet som en akt. Allt gör jag är att jag styrker den här oredan vid en given tidpunkt. ibland tvingar oredan dig framåt och hjälper dig att måla,och ibland jag känner att jag är inte som gjorde den.  Den här är konsten, som är en rolig lek.”

Spänstliden 1, 660 10 Dals Långed

Sväng av från genomfartsleden vid gula stationhuset, 50 m uppför backe.

076-427 11 87
[email protected],
www.artscad.com/@/habibalrai

Se karta på eniro

Se folderkarta