Fjärilsymfonin, tecknat målat metalltråd vliselin, 100 x 80 cm

 

 

19. Bibi Lovell Konstnär i huvudsak textila bilder
Äskekärr 201 662 97 Ånimskog.
Ta av från 45:an mittemot Vassvikens rastplats 7 km
norr om Köpmannebro eller 7 km söder om Ånimskog.
Grusväg rakt fram ca 200 m.
070-620 02 08, [email protected],
bibilovell.com.
Se folderkarta

 

Sedan 1970 då jag avslutade min utbildning på HDK i Göteborg
har jag i huvudsak arbetat med bilder i olika textila tekniker.
Jag har deltagit i olika grupputställningar, separatutställningar samt
utfört olika gestaltningsuppdrag. Ofta har jag arbetat med olika
projekt där jag undersökt och forskat i ett ämne som jag sedan
uttryckt i olika material och tekniker. I årets konstvandring visar
jag bl.a. ett projekt där jag undersökt och gått in i fjärilens färg,
form, utveckling och livsbetingelser.

 

 

Livets skörhet, Tecknat målat metalltråd viselin mossa.

 

 

 

Fjärilsfragment, bildväv,detalj, 18 x 18 cm.