Textiltryck

 

 

28. Alva Ekholm Konstnär
Sköllerud 111, 662 91 Åmål.
Från Åmål: 1,5km från stora rondellen på väg 164
(bengtsforsvägen) höger infart mot Ö.Korsbyn.
Sväng höger efter soptunnorna och följ sedan vägen
rakt fram. Skylt visar ändhållplats mot huset.
076-1015548, [email protected].
Se folderkarta

 

 

Sommaräng

 

 

 

 

La mere